Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Πολεοδομία | Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013 11:40

Οι εργασίες εκτελούνται μετά από σχετική έγκριση εργασιών που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται από την απόφαση 5219/3-2-04, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν αυτόν. Σύμφωνα με το άρθρο 4 ΦΕΚ 79Α/2012:

Για τις  ακόλουθες  περιπτώσεις  οι εργασίες εκτελούνται  χωρίς άδεια δόμησης σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και ύστερα από δήλωση  ανάληψης  επίβλεψης  από αρμόδιο  μηχανικό, που γνωστοποιείται στο οικείο  αστυνομικό  τμήμα:

α) κατεδάφιση κατασκευών  ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως  ετοιμόρροπα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί  επικινδύνων  οικοδομών,  με την  επιφύλαξη  της  παραγράφου 8 του  άρθρου  6 του παρόντος  νόμου,

β) εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας  που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σε κτίριο  ή κατασκευές που έχουν χαρακτηρισθεί επικίνδυνες, σύμφωνα με τις  ισχύουσες  διατάξεις,

γ) κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν  κριθεί  οριστικά αυθαίρετες κατά  τις  ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις.

    Διαβάστηκε 3799 φορές