Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αναγνώριση οδών ως κυρίων και μοναδικών που συνδέουν δυο οικισμούς

Πολεοδομία | Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 13:02

Δικαιολογητικά

  1. Ορθοφωτοχάρτης κλίμακας 1:5000
  2. Φωτοληψίες μετά το 2009
  3. Χάρτης ΓΥΣ κλίμακας 1:5000
    Διαβάστηκε 2677 φορές