Δικαιολογητικά για βεβαίωση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και εισφοράς σε χρήμα Σύμφωνα με το Ν.2242/94

Πολεοδομία | Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 12:36

Α. Ακύρωτες πράξεις εφαρμογής:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας του Ν.1337/83 συμπληρωμένο από τον ιδιοκτήτη
  3. Συμβόλαια του σημερινού ιδιοκτήτη και του ιδιοκτήτη 10-3-82 και τυχόν διαγράμματα που τα συνοδεύουν
  4. Πιστοποιητικό μεταγραφής ιδιοκτησίας βαρών,διεκδικήσεων, κατασχέσεων από το Υποθηκοφυλακείο
  5. Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών 10-3-82 από το Υποθηκοφυλακείο
  6. Αντίγραφο πινάκων και διαγραμμάτων από την μελέτη πράξης εφαρμογής
  7. Για τον υπολογισμό της εισφοράς σε χρήμα, τεχνική έκθεση μηχανικού.

Β. Κυρωμένες πράξεις εφαρμογής:

  1. Πιστοποιητικό μεταγραφής της τελικής ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο
  2. Αντίγραφο πινάκων και διαγραμμάτων από την μελέτη πράξης εφαρμογής εις διπλούν

Η πράξη αυτή δεν αφορά άμεσα την περιοχή μας. Αναμένεται επικαιροποίηση

    Διαβάστηκε 2166 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης