Δικαιολογητικά για βεβαίωση Υψομέτρου

Πολεοδομία | Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 12:29

Α. Παλαιό Σχέδιο Πόλης

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν το οποίο θα περιλαμβάνει:
 • απόσπασμα εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
 • δήλωση μηχανικού Ν.651/77
 • δήλωση μηχανικού για τον καθορισμό των οικ. γραμμών
 • όρους δόμησης
 • αποτύπωση του οικοπέδου των ομόρων οικοπέδων
 • οικοδομικές γραμμές και αποτύπωση των απέναντι όψεων των οικοπέδων
 • στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατός ο καθορισμός των οικοδομικών γραμμών απαιτείται κλείσιμο όλου του Ο.Τ.

    3.  Τίτλοι ιδιοκτησίας
    4  .Δηλωτικό ρυμοτομίας για ρυμοτομούμενα τμήματα ιδιοκτησιών
    5.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 οτι σε περίπτωση αλλαγής στάθμης του δρόμου ουδεμία απαίτηση έχω από τον Δήμο (μόνο στην περίπτωση που ο δρόμος δεν έχει διαμορφωθεί στην τελική του μορφή)
    6.  Εάν έχει συνταχθεί πράξη προσκύρωσης ρυμοτόμησης και αναλογισμού αντίγραφο αυτής
    7.  Φωτογραφίες οικοπέδου.

Β. Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλης
Ακύρωτες Πράξεις Εφαρμογής

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα εις τριπλούν το οποίο περιλαμβάνει:
 • ακριβή αποτύπωση της ιδιοκτησίας των ομόρων ιδιοκτησιών του Ο.Τ., των κτισμάτων που υπάρχουν σ’αυτές αλλά και άλλων επικειμένων
 • πίνακα με: το αρχικό εμβαδόν της ιδιοκτησίας των οφειλομένων εισφορών σε γη, των ρυμοτομούμενων τμημάτων, τη διαφορά εισφοράς γης και ρυμοτομούμενης έκτασης και την εισφορά σε χρήμα
 • απόσπασμα εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και της πρότασης από την μελέτη Πράξης Εφαρμογής
 • όρους δόμησης
 • δήλωση μηχανικού του Ν.651/77
 • δήλωση μηχανικού καθορισμού οικοδομικών γραμμών
 • δήλωση ιδιοκτητών
 • μετρητικά στοιχεία (συν/νες: κορυφών Ο.Τ., συν/νες αρχικής & τελικής ιδιοκτησίας, ρυμοτομούμενων-προσκυρουμένων τμημάτων)
 • υψόμετρα ερυθράς & εδάφους

   3.  Αντίγραφο προτεινόμενης υψομετρικής μελέτης
   4.  Τίτλοι ιδιοκτησίας
   5.  Δηλωτικό ρυμοτομίας (όταν υπάρχουν ρυμοτομούμενα)
   6.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 οτι σε περίπτωση αλλαγής στάθμης του δρόμου ουδεμία απαίτηση έχω από τον Δήμο ( στην περίπτωση που ο δρόμος δεν έχει διαμορφωθεί στην τελική του στάθμη)
   7.  Φωτογραφίες του οικοπέδου

Κυρωμένες Πράξεις

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν το οποίο περιλαμβάνει:
 • ακριβή αποτύπωση της ιδιοκτησίας των ομόρων ιδιοκτησιών του Ο.Τ. των κτισμάτων που υπάρχουν σ’αυτές αλλά και άλλων επικειμένων
 • πίνακα με το αρχικό εμβαδόν της ιδιοκτησίας των οφειλομένων εισφορών σε γη, των ρυμοτομούμενων τμημάτων, τη διαφορά εισφοράς γης και ρυμοτομούμενης έκτασης και την εισφορά σε χρήμα
 • απόσπασμα κυρωμένης πράξης εφαρμογής
 • όρους δόμησης
 • δήλωση μηχανικού Ν.651/77
 • Δήλωση μηχανικού καθορισμού οικοδομικών γραμμών
 • Δήλωση ιδιοκτητών
 • Μετρητικά στοιχεία (συν/νες: κορυφών Ο.Τ., συν/νες αρχικής και τελικής ιδιοκτησίας, ρυμοτομούμενων-προσκυρουμένων τμημάτων)
 • Υψόμετρα ερυθράς & εδάφους

   3.  Αντίγραφο προτεινόμενης υψομετρικής μελέτης
   4.  Μεταγραφή της Πράξης Εφαρμογής
   5.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 οτι σε περίπτωση αλλαγής στάθμης του δρόμου ουδεμία απαίτηση έχω από τον Δήμο ( στην περίπτωση που ο δρόμος δεν έχει διαμορφωθεί στην τελική του στάθμη)
   6.  Φωτογραφίες του οικοπέδου

    Διαβάστηκε 2901 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης