Δικαιολογητικά για διόρθωση πράξης εφαρμογής

Πολεοδομία | Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 12:23
  1. Αίτηση ιδιοκτήτη
  2. Τίτλοι ιδιοκτησίας σημερινών ιδιοκτητών και ιδιοκτητών στις 10-3-82 με τυχόν διαγράμματα που τους συνοδεύουν.
  3. Αντίγραφα μερίδων Υποθηκοφυλακείο σημερινών ιδιοκτητών και ιδιοκτητών στις 10-3-82 για τον έλεγχο των εισφορών.
  4. Δήλωση ιδιοκτησίας του άρθρου 12 του Ν.1337 συνοδευόμενη από τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία (πιστοποιητικά μεταγραφής, Βαρών, κατασχέσεων, Διεκδικήσεων του Υποθ/κείου).Σε περίπτωση καθυστέρησης απο το υποθηκοφυλακειο, για την έκδοση πιστοποιητικών, θα προσκομίζεται: η αίτηση προς το υποθηκοφυλακειο και βεβαίωση απο δικηγόρο, μετά απο έλεγχό του, στη μερίδα των ιδιοκτητών.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 που θα αναφέρει την παρ. 2,8 του Ν.1337/83 (δηλ. ότι δεν έχει ο ενδιαφερόμενος άλλες ιδιοκτησίες στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλης όπου εξετάζεται η ιδιοκτησία τους).
  6. Τεχνική έκθεση (για ποιους λόγους γίνεται η διόρθωση, υπολογισμός εισφορών)
  7. Απόσπασμα της πράξης εφαρμογής.
  8. Αντίγραφο των Πινάκων της πράξης εφαρμογής εις τριπλούν
  9. Διορθωμένοι πίνακες της Πράξης Εφαρμογής εις τριπλούν και σε ψηφιακή μορφή.

ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (δηλαδή εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στα Τεχνικά Στοιχεία), επιπλέον :

  10. Τοπογραφικό Διάγραμμα σε (4) αντίγραφα (κλ.1:200, 1:500) εξαρτημένο από το κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ ΄87), συσχετισμένο με την Πράξη Εφαρμογής που θα συμπεριλαμβάνει:

Την πλήρη αποτύπωση του οικοπέδου με τα ρυμοτομούμενα τμήματά του.
Την υφιστάμενη κατάσταση σε όλο το μήκος των πλευρών των οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.) στις οποίες το οικόπεδο, έχει πρόσωπα.
Τον υπολογισμό των εισφορών σε γη και σε χρήμα, σύμφωνα με τον Ν.1337/1983.
Το απόσπασμα της κυρωμένης πράξης Εφαρμογής, τους όρους δόμησης και τον τομέα, στον οποίο θα σημειώνεται η θέση του οικοπέδου.
Τη Δήλωση του Ν.651/1977 και του Ν.1337/1983 από τον συντάξαντα Μηχανικό ή Υπομηχανικό.

  11. Μετρητικά στοιχεία υπαίθρου, (σκαριφήματα, μετρήσεις κ.λ.π).
  12. Διπλότυπα Αμοιβών.

Η πράξη αυτή δεν αφορά άμεσα την περιοχή μας. Αναμένεται επικαιροποίηση

    Διαβάστηκε 3060 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης