Δικαιολογητικά για σύνταξη ατομικού φύλλου βεβαίωσης εισφοράς σε χρήμα στις ακύρωτες πράξεις εφαρμογής για έκδοση οικοδομικής άδειας

Πολεοδομία | Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 11:54
  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου με τα πλήρη στοιχεία του(δ/νση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αρ. αστυνομικής ταυτότητας)
  2. Αντίγραφο πινάκων και διαγραμμάτων της πράξης εφαρμογής
  3. Όπου απαιτείται, τεχνική έκθεση εισφορών από μηχανικό
  4. Για την τιμή μονάδος θα προσκομίζεται φύλλο αντικειμενικής αξίας από συμβολαιογράφο
  5. Τοπογραφικό διάγραμμα με σημειωμένη τη θέση του οικοπέδου και στο απόσπασμα σχεδίου πόλης
  6. Τίτλους ιδιοκτησίας
  7. Βεβαίωση αρτιότητας εάν υπάρχει και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα

Η πράξη αυτή δεν αφορά άμεσα την περιοχή μας. Αναμένεται επικαιροποίηση

    Διαβάστηκε 1667 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης