Δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό ενός τυφλού οικοπέδου ως οικοδομήσιμου

Πολεοδομία | Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 11:50
 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα: 1:200 και 1:500 με κλείσιμο των ομόρων οικοπέδων
 3. Επικυρωμένο συμβόλαιο (εάν το Δ/γμα ρυμοτομίας είναι παλαιό για να αποδειχθεί ότι δεν έχει γίνει υπαίτια κατάτμηση μετά τον Ν.Δ.690/48, είναι δυνατόν να χρειαστούν και όλα τα προηγούμενα συμβόλαια μέχρι το 1948)
 4. Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο, αν υπάρχει
 5. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο.
 6. Τεχνική έκθεση.
 7. Αμοιβές.

Αναγνώριση ιδιωτικών οδών εντός εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης υφισταμένων μετά το έτος 1923
Χρειάζεται απόφαση Περιφερειάρχη για την ανάγκη διατήρησης αυτών των οδών για την είσοδο σε ανεξάρτητες αποκεκλισμένες ιδιοκτησίες νόμιμα κατατμημένες.

Απαιτούνται:

 1. Παλαιά συμβόλαια προ του 1923
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα με αποτύπωση των ιδιοκτησιών εκατέρωθεν της οδού για τον έλεγχο της πρόσβασής τους
 3. Αντίγραφο από αεροφωτογραφίες
 4. Αμοιβές.

Δρόμοι εκτός σχεδίου, προϋφιστάμενοι του έτους 1923

 1. Αίτηση
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα του δρόμου με απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000
 3. Παλιές αεροφωτογραφίες.
 4. Παλιά συμβόλαια.
 5. Βεβαίωση ότι ο δρόμος συντηρείται από το Δήμο.
 6. Οτιδήποτε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την παλαιότητα του δρόμου.
    Διαβάστηκε 2764 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης