Ηλεκτροδοτήσεις οικιών - καταστημάτων και επανασυνδέσεις ΔΕΗ

Οικονομική Υπηρεσία | Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013 12:30

Α) Ηλεκτροδοτήσεις οικιών - καταστημάτων

 1. Άδεια οικοδομής (θεωρημένη από την πολεοδομία) ή πράξη νομιμοποίησης, εφόσον πρόκειται για αυθαίρετο κτίσμα. Για τις αντιπαροχές πίνακα οριζοντίου ιδιοκτησίας, όπου θα αναγράφονται με ακρίβεια τα τ.μ. της οικοδομής
 2. Αριθμός παροχής της ΔΕΗ (ανάλογα με τον αριθμό των ρολογιών)
 3. Λογαριασμό ΔΕΗ εργοταξιακού ρεύματος πρόσφατο, εφόσον υπάρχει.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.2130/93 άρθρου 24 παρ.5 & 15 (έντυπο δήμου), εάν δεν υπάρχει δήλωση στο Δήμο, τότε συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο της υπηρεσίας.

B) Ηλεκτροδοτήσεις οικιών - καταστημάτων αυθαίρετων

 1. Απόδειξη πληρωμής ΤΑΠ (Για οικοδομές από την τελευταία πενταετία σύν το τρέχον έτος, καταστάσεις του ΙΚΑ για τα πρώτα μπετά)
 2. Το Ε2 της εφορίας για την τελευταία πενταετία
 3. Λογαριασμό ΔΕΗ ανάλογα με τον αριθμό των ρολογιών που υπάρχουν στην οικοδομή
 4. Υπεύθυνη δήλωση για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, τη συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος όταν πάρει βεβαίωση ηλεκτροδότησης (έντυπο υπηρεσίας)

Γ) Επανασυνδέσεις Δ.Ε.Η.

 1. Το χαρτί της διακοπής από τη ΔΕΗ
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι κενό απο την ημερομηνία διακοπής.(Πληρωμή σε δημοτικό τέλος και ΤΑΠ ό,τι αναλογεί στους μήνες διακοπής. Σε περίπτωση που το ακίνητο, στο χρονικό διάστημα της διακοπής, είναι κενό, χρειάζεται το Ε2 της Εφορίας για να διαπιστωθεί το παραπάνω)
 3. Δήλωση για τα μη ηλεκτροδοτούμενα.
 4. Η βεβαίωση προσκομίζεται στην ΔΕΗ

Δ) Εργοταξιακή παροχή

 1. Άδεια οικοδομής θεωρημένη από την πολεοδομία σε φωτοτυπία με σφραγίδα εργοταξίου
 2. Αριθμό παροχής (από ΔΕΗ).
    Διαβάστηκε 2843 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης