Επιστροφή χρημάτων

Οικονομική Υπηρεσία | Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013 11:16

Η επιστροφή χρημάτων αφορά περιπτώσεις όπως η εκ παραδρομής πληρωμές ή βεβαιώσεις χρεών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ: Να μην έχουν περάσει τρία χρόνια από την ημερομηνία πληρωμής για την οποία ζητείται η επιστροφή.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

  1. Aίτηση πρωτοκολλημένη
  2. Ταυτότητα του οφειλέτη εάν καταθέσει ο ίδιος την αίτηση ή προκειμένου να πάρει την απάντηση τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του.
  3. Την πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής
  4. οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο μπορεί να βεβαιώσει τους λόγους που επικαλείται ο δημότης για την επιστροφή
    Διαβάστηκε 3155 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης