Διαγραφή οφειλής

Οικονομική Υπηρεσία | Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013 11:09

Για τη διαγραφή οφειλής, είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Aίτηση πρωτοκολλημένη
  2. Ταυτότητα του οφειλέτη εάν καταθέσει ο ίδιος την αίτηση ή προκειμένου να πάρει την απάντηση τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του.
  3. Oποιοδήποτε επίσημο έγγραφο μπορεί να βεβαιώσει τους λόγους που επικαλείται ο δημότης για τη διαγραφή.

Για πρόστιμα ΚΟΚ

  1. Για την πώληση οχήματος, τη μεταβίβαση από το Μηχανολογικό (όχι τιμολόγιο πώλησης, όχι ιδιωτικό συμφωνητικό).
  2. Για λανθασμένα στοιχεία οχήματος, την άδεια κυκλοφορίας
    Διαβάστηκε 3072 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης