Βεβαίωση περί μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα

Οικονομική Υπηρεσία | Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013 10:43

Αφορά σε βεβαιωμένες οφειλές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

  1. Αίτηση πρωτοκολλημένη
  2. Ταυτότητα του οφειλέτη εάν καταθέσει ο ίδιος την αίτηση ή προκειμένου να πάρει την απάντηση τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής
    Διαβάστηκε 2891 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης