Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

Μητρώο Αρρένων | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 14:26

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Έκδοση πιστοποιητικού πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον Δήμο, από τα Μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος.
  3. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου)
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο τόπος όπου ο ενδιαφερόμενος θα παραμείνει εγγεγραμένος
    Διαβάστηκε 2824 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης