Προσθήκη (Μητρώα Αρένων) πατρωνύμου, μητρωνύμου

Μητρώο Αρρένων | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 14:17

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, περί της εγγραφής στο μητρώο Αρένων του κατά περίπτωση χωρίς κύριο όνομα προσώπου.
  2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το όνομα που δόθηκε.
    Διαβάστηκε 2644 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης