Πρόσληψη (Μητρώα Αρένων) επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου.

Μητρώο Αρρένων | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 14:03

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή αν είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία
  2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης του ενδιαφερομένου
  3. Πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας, περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρένων και δημοτολόγια του προσώπου αυτού.
    Διαβάστηκε 2698 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης