Αλλαγή στοιχείων (Μητρώα Αρένων) λόγω αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου

Μητρώο Αρρένων | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 14:01

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου ή αν είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία
  2. Κυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης ή διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης ή δικαστικής απόφασης, σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης
  3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης με τα νέα στοιχεία
  4. πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, περί εγγραφής στο Μητρώο Αρένων και δημοτολόγια του αναγνωριζομένου και του αναγνωρίσαντος.
    Διαβάστηκε 2623 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης