Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινότητα καταγωγής των

Δημοτολόγιο |
  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου στο δήμο μας
  2. Ληξιαρχική πράξη γάμου
  3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πλέον της διετίας.
  4. Αν η ληξιαρχική πράξη γάμου δεν αναφέρει το δήμο που είναι γραμμένος/η ο/η σύζυγος που πρόκειται να μεταδημοτεύσει, προσκομίζεται πιστοποιητικό γεννήσεως από το δήμο καταγωγής, προκειμένου να γίνει εγγραφή στο δήμο μας
    Διαβάστηκε 1444 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης