Δημοτικά Διαμερίσματα Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Δημοτικά Διαμερίσματα Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης είναι δήμος περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Ευρωστίνης και Ξυλοκάστρου. Η έκταση του Δήμου είναι 411,52 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 18.224 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του Δήμου ορίστηκε το Ξυλόκαστρο. Περιλαμβάνει τα δημοτικά διαμερίσματα της ευρύτερης περιοχής του Ξυλοκάστρου και της Ευρωστίνης.

Περιοχή Ξυλοκάστρου

Εξερευνήστε τα δημοτικά διαμερίσματα της ευρύτερης περιοχής του Ξυλοκάστρου
Περιοχή Ξυλοκάστρου

Περιοχή Ευρωστίνης

Ανακαλύψτε τα δημοτικά διαμερίσματα της ευρύτερης περιοχής της Ευρωστίνης
Περιοχή Ευρωστίνης

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης