Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Κοινωνική Μέριμνα | Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013 12:29

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, λειτουργεί Κοινωνικό Παντοπωλείο
και καλεί όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
δωρεάν διανομής τροφίμων και ειδών ένδυσης,
να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 31-01-2013

α) για τη Δημοτική Ενότητα Ξυλοκάστρου
στο γραφείο της ΔΗ. Κ.Ε.Ξ.Ε. (ισόγειο Δημαρχείου Ξυλοκάστρου)
κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00.
Υπεύθυνη : κ. Γιαννούτσου Ολυμπία
Τηλ: 2743360228

β) για τη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης
στο Δημαρχείο Δερβενίου από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00.
Υπεύθυνη : κ. Ανεμογιάννη Γλυκερία
Τηλ: 2743360118

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά.
•    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας / διαβατήριο
•    Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτηρίου συμβολαίου για βεβαίωση διεύθυνσης μονίμου κατοικίας
•    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκδίδεται από το Δήμο)
•    Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος και Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από τη Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης
•    Επίσημο έγγραφο έκδοσης ΑΜΚΑ (χορηγείται από το ΚΕΠ)
•    Σε περίπτωση ανεργίας άνω των έξι (6) μηνών κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας κάρτα ανεργίας θεωρημένη, συνοδευομένη με βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
•    Σε περίπτωση αναπηρίας απόφαση υγειονομικής επιτροπής που αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας ή απόκομμα καταβολής προνοιακού επιδόματος εντός του τελευταίου τετραμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή βεβαίωση απογραφής / καταχώρησης στα μητρώα ΑμεΑ της Πρόνοιας.
•    Σε περίπτωση διαζυγίου διαζευκτήριο ειδ’ άλλως υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος θεωρημένη από δικηγόρο πιστοποιώντας την εξέλιξη νομικής διαδικασίας λόγο κλονισμού του γάμου
•    Σε περίπτωση χηρείας ληξιαρχική πράξη θανάτου
•    Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)
•    Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αρμοδίως θεωρημένα

    Διαβάστηκε 6476 φορές