Ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης της μελέτης «Στείρωση και Εμβολιασμός Αδέσποτων Ζώων» στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Προστασία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων | Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016 14:07

Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση της μελέτης με τίτλο «Στείρωση και Εμβολιασμός Αδέσποτων Ζώων»

. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος συλλέχθηκαν από υπαλλήλους του Δήμου εξήντα τέσσερα (64) αδέσποτα ζώα και μεταφέρθηκαν στο συνεργαζόμενο ιατρείο μικρών ζώων, όπου και πραγματοποιήθηκαν εργασίες στείρωσης, σήμανσης, καταγραφής, εμβολιασμού και περίθαλψης τους.

Μετά τις προβλεπόμενες ενέργειες, τα υγιή και στειρωμένα ζώα αφέθηκαν ελεύθερα στους χώρους του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, από τους οποίους έγινε η περισυλλογή τους.

Με το πρόγραμμα αυτό θέτουμε τις βάσεις μιας πιο πολιτισμένης αντιμετώπισης των «άστεγων» ζώων. Παράλληλα επιδιώκεται η ενημέρωση και η καλλιέργεια συνείδησης του υπεύθυνου ιδιοκτήτη συντροφιάς, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων διότι «δείκτης πολιτισμού μιας πόλης είναι και το πώς αντιμετωπίζει τις άλλες μορφές ζωής».

Το σύνολο των παραπάνω ενεργειών χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από ίδιους πόρους του Δήμου μας και έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αδέσποτων ζώων, την αποφυγή του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού τους και την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων.

    Διαβάστηκε 1440 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης