Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 23η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας έργου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
 2. Έγκριση ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017.
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017.
 4. Ψήφιση πίστωσης για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων.
 5. Ψήφιση πίστωσης για εισφορά υπέρ συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 6. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 7. Περί ρύθμισης οφειλής κ. Γ. Βιλαδέρη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 21η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1.  Έγκριση τελικού σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2017
 2. Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.).
 3. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ οχημάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 19η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ και ορισμού νέας ημερομηνίας δημοπράτησης.
 2. Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».
 3. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
 4. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».
 5. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 6. Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».
 7. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ».
 8. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»
 9. Ρύθμιση οφειλής κ. Γ. Μακρή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 14η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2017.
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη μαρίνα Ξυλοκάστρου.
 3. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ/ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».
 4. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (χλοοκοπτικά, αλυσοπριονα κ.λ.π.).
 5. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
 6. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προστίμου στο Λιμεναρχείο Κορίνθου.
 7. Απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρου Τ.Κ. Α.Σ. Τρικάλων.
 8. Απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρου Τ.Κ. Καμαρίου.
 9. Απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρου Τ.Κ. Καρυάς.
 10. Απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρου Τ.Κ. Μάννας.
 11. Ρύθμιση οφειλής κ. Κ. Σωτηρόπουλου.
 12. Ρύθμιση οφειλής κ. Π. Κλαδούχου.
 13. Ρύθμιση οφειλής κ. Α. Κανταρέ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 5η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

1.    Ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2017».
2.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
3.    Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
4.    Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΚΗΠΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ Κ.Λ.Π.»
5.    Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ, ΠΡΙΟΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».
6.    Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή εφημερίδων για δημοσιεύσεις.
7.    Περί ρύθμισης οφειλής κ. Ν. Γκίκα.
8.    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων.
9.    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων (πλην καθαριότητας).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (για τα Κληροδότημα Σ. Κυριάκου) στις 5 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2039/39, με θέματα:

1. Έγκριση – ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2017 κληροδοτήματος Γ. Κρινάκου.
2. Έγκριση – ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2017 κληροδοτήματος Σ. Κυριάκου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 30η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΛΠ».
 2. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (βίδες, πρόκες, γυαλόχαρτα κ.λ.π.)».
 3. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 4. Απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρου Τ.Κ.Δενδρού.
 5. Απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρου Τ.Κ. Θροφαρίου.
 6. Ρύθμιση οφειλής κ. Αριστείδη Λευθεριώτη.
 7. Παράταση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ οχημάτων καθαριότητας.
 8. Παράταση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ οχημάτων (πλην καθαριότητας).
 9. Παράταση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φ.σ. στην Τ.Κ. Μελισσίου.
 10. Παράταση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης τριών φ.σ. στην Τ.Κ. Κάτω Λουτρού.
 11. Παράταση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φ.σ. στην Τ.Κ. Γελινιατίκων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 25η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μεσαίας Συνοικίας Τρικάλων.
 4. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 5. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ.
 6. Ψήφιση πίστωσης για κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
 7. Ψήφιση πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ.
 8. Ψήφιση πίστωσης για μετατοπίσεις – επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού -ΔΕΗ ΣΑΤΑ 2016.
 9. Ψήφιση πίστωσης για δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων.
 10. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φ.σ. στην Τ.Κ. Μελισσίου.
 11. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης τριών φ.σ. στην Τ.Κ. Κάτω Λουτρού.
 12. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φ.σ. στην Τ.Κ. Γελινιατίκων.
 13. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός στύλου και φ.σ. στην Τ.Κ. Συκιάς.
 14. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός στύλου ΦΟΠ και ενός φ.σ. στην Τ.Κ. Μάννας.
 15. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης δύο στύλων ΦΟΠ και δύο φ.σ. στην Τ.Κ. Καμαρίου.
 16. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης δύο φ.σ. και μίας παροχής ΦΟΠ στην Τ.Κ. Λυγιάς.
 17. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης δύο φ.σ. και μίας παροχής ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ρίζας.
 18. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φ.σ. στην Τ.Κ. Ρίζας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 21η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη μαρίνα Ξυλοκάστρου.
 2. Λήψη απόφασης για ακύρωση δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 3. Λήψη απόφασης για ακύρωση δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 4. Λήψη απόφασης για ακύρωση δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 5. Λήψη απόφασης για ακύρωση δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 6. Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού γ΄τριμήνου έτους 2016 και υποβολή της στο Δ.Σ.
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού έργων κάτω των ορίων (βάσει τιμής).
 8. Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΜΠΑΖΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΑ.
 10. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ -ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 11. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 12. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
 13. Ψήφιση πίστωσης για εισφορά στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Πελοποννήσου.
 14. Απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρου Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
 15. Απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρου Τ.Κ. Κορφιώτισσας.
 16. Απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρου Τ.Κ. Ρεθίου.
 17. Απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρου Τ.Κ. Πύργου.
 18. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής – απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 19. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής – απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 20. Εισήγηση στο Δ.Σ. για αναπροσαρμογή Τ.Α.Π.
 21. Εισήγηση στο Δ.Σ. για το τέλος παρεπιδημούντων επιτηδευματιών.
 22. Εισηγήσεις στο Δ.Σ. για τροποποιήσεις προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 7η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη Μεσαία Συνοικία Τρικάλων
 2. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ».
 3. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ».
 4. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 5. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ».
 6. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ».
 7. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια πινακίδων και πινακίδων ΚΟΚ και λοιπών υλικών οδικής σήμανσης/ρύθμισης κυκλοφορίας – σήμανσης και προστασίας τεχνικών έργων.
 8. Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού.
 9. Ψήφιση πίστωσης για την επιχορήγηση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής για την ανάθεση εργασίας αντικατάστασης σωλήνων θέρμανσης 3ου Δημ. Σχολείου.
 10. Ψηφίσεις πιστώσεων λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ.
 11. Ψήφιση πίστωσης για Τεχνικό Ασφαλείας.
 12. Ψήφιση πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη τοποθέτησης ενός φ.σ. και λαμπτήρα σε υπάρχοντα στύλο στην Τ.Κ. Ξανθοχωρίου.
 13. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή δικαστικού επιμελητή.
 14. Ρύθμιση οφειλής κας Μ. Κυριάκου.
 15. Ρύθμιση οφειλής κ. Γ. Θεοδώρου – Πανούση.
 16. Απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρου Τ.Κ. Δερβενίου.
 17. Εισήγηση στο Δ.Σ. για τον καθορισμό ύψους ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους προσέλευσης στις λαϊκές αγορές του Δήμου, καθώς και διαδικασίας και τρόπου καταβολής και είσπραξης αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 10 από 19

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης