Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 10/03/2017

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής | Τρίτη, 07 Μαρτίου 2017 11:18

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 10η Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Συκιάς εντός του αισθητικού δάσους «Πευκιάς».
 3. Ψήφιση πίστωσης έργου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 4. Κατακύρωση έργου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.
 6. Ψήφιση πίστωσης έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 7. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή επιβατικών οχημάτων.
 8. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή φορτηγών οχημάτων.
 9. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου.
 10. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή φορτηγών οχημάτων και λεωφορείων.
 11. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και συντήρηση και επισκευή δικύκλων οχημάτων.
 12. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή μπετονιέρας.
 13. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή ΝΠΙΔ (γιατρός εργασίας).
 14. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα αδείας ειδικού ραδιοδικτύου.
 15. Ψήφιση πίστωσης για εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης.
 16. Ψήφιση πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων.
 17. Ψήφιση πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων.
 18. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή ορκωτού λογιστή για έλεγχο ισολογισμού 2016.
 19. Ψήφιση πίστωσης για δημοσίευση κανονιστικών αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.
 20. Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση ισολογισμού – απολογισμού έτους 2015.
 21. Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση απόφασης Δημάρχου (υπερωριακή απασχόληση).
 22. Ψήφιση πίστωσης για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
 23. Ψήφιση πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών, fax και εκτυπωτικών μηχανημάτων.
 24. Ψήφιση πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή Η/Υ, δικτύου και περιφερειακού εξοπλισμού τους.
 25. Ψήφιση πίστωσης για τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού – διοικητικών – οικονομικών προγραμμάτων ΟΤΑ GENESIS
 26. Ψήφιση πίστωσης για την εγκατάσταση βελτιωμένων εκδόσεων προγραμμάτων SINGULAR LOGIC (Releases).
 27. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή ορκωτού λογιστή για ισολογισμό 2015 (συνεχ.).
 28. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, εντύπων, φακέλων, σφραγίδων (συνεχ.).
 29. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία της στείρωσης και εμβολιασμού αδέσποτων ζώων (συνεχ.).
 30. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία της υλοτομίας, κλάδευσης υπερμεγεθών δένδρων (συνεχ.)
 31. Ρύθμιση οφειλής κ. Χαλκιά Κων/νου.
 32. Εισηγήσεις για τροποποιήσεις προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

    Διαβάστηκε 1037 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης