Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 31/10/2016

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής | Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016 10:59

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 31η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 2. Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση περίληψης κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 3. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (συναγερμοί, τηλέφωνα, δομημένη καλωδίωση, ηχοσυστήματα, tv/fm, κουδούνια).
 4. Ανατροπή απόφασης ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης.
 5. Ανατροπή απόφασης ανάληψης υποχρέωσης -δέσμευσης πίστωσης.
 6. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ.
 7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ.
 8. Ρύθμιση οφειλής κ. Γεωργίου Κουλαμά.
 9. Ρύθμιση οφειλής κ. Παναγιώτη Ζαγά.
 10. Απόδοση πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Σοφιανών.
 11. Απόδοση πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Ρίζας.
 12. Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποιήσεις προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

    Διαβάστηκε 1521 φορές

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης