Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 17/12/2015

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής | Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015 14:30

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 17η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

  1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
  2. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ.
  3. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΥΘΑ.
  4. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
  5. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΙΔΕΣ, ΠΡΟΚΕΣ, ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Κ.Λ.Π.)
  6. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.
  7. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
  8. Ανάκληση αριθ. 393/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
  9. Ρύθμιση οφειλής κ. Βλασίου Καρρή.
    Διαβάστηκε 1370 φορές