Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 30/11/2015

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής | Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015 13:45

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 30η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 2. Ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου.
 4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση φ.σ. στη Τ.Κ. Κάτω Λουτρού.
 5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Τ.Κ. Ζεμενού.
 6. Ψήφιση πίστωσης έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 7. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ).
 8. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΡΕΚΛΩΝ, ΡΑΦΙΩΝ Κ.Λ.Π.
 10. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ.
 11. Ψήφιση πίστωσης για την εισφορά υπέρ συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για λειτουργικά κόστη – δράσεις & για χρήση ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου.
 12. Ψήφιση πίστωσης για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.
 13. Ψήφιση πίστωσης για αντίτιμο για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αρδευτικά αντλιοστάσια.
 14. Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.
 15. Ψήφιση πίστωσης για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.
 16. Έκπτωση κας Ε. Φωτοπούλου από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών με δόσεις.
 17. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς και ψήφιση αντίστοιχης πίστωσης.
    Διαβάστηκε 1889 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης