Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 17/11/2015

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής | Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015 10:57

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 17η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
  2. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά οφειλετών μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων.
  3. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών οργανικών επιστρωμάτων τεχνικών επιφανειών χρώματα κ.λ.π.
  4. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια χειροκίνητων και μηχανοκίνητων εργαλείων και αυτοτελών μερών τους για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.
  5. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών (κεραμικών – μεταλλικών – αδρανών – συνθετικών) για μικροεπισκευές εγκαταστάσεων και υποδομών.
  6. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υαλοπινάκων, κουφωμάτων και παρελκόμενων μερών τους.
  7. Ρύθμιση οφειλής κ. Παναγιώτη Πλασσαρά.
  8. Ρύθμιση οφειλής κ. Κων/νου Λαμπρόπουλου.
  9. Ρύθμιση οφειλής κ. Αλέξανδρου Κανταρέ.
  10. Ρύθμιση οφειλής κ. Μαρίας Μπουραντάνη
    Διαβάστηκε 1864 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης