Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχείο

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 90/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016
 • Θέμα: Περί αιτήματος κ. Νικολόπουλου Γεωργίου για άδεια αντικατάστασης κουβουκλίου περιπτέρου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 91/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Δέσμευση θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 92/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Περί έγκρισης θέσης PARKING ΑΜΕΑ στο Ξυλόκαστρο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 93/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα:
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 94/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΥΕ του Σταύρου Σεφέρου στην Τοπική Κοινότητα Δενδρού>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 95/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: «Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΥΕ της κ.Αγγελικής Παναγιωτοπούλου στη ΤΚ. Συκέας”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 96/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: <<Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΥΕ της κ.Μυλωνοπούλου Αικατερίνης στην Τοπική Κοινότητα Καρυάς>
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 97/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΥΕ του κ.Αθανασίου Καψάλη στη ΤΚ. Δερβενίου”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 98/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: «Κοπή ευκαλύπτων επί της Π.Ε.Ο. Στη Τοπική Κοι ότητα Μελισσίου- διόρθωση απόφασης αριθμ.82/2015 της Επιτροπής Ποίτητας Ζωής.”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης