Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχείο

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 75/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υ.Ε. της ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΙΑΦΑ στη Τ.Κ. Δερβενίου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 75/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο : Tοπικές παρεμβάσεις στην οδό Κ.Καραμανλή από την πλατεία Αγίου Βλασίου έως την οδό Αγίου Μακαρίου
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 76/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015
 • Θέμα: «Έγκριση αιτήματος τοποθέτησης φωτογραφικής έκθεσης στη κεντρική πλατεία Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΝΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 76/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση άδειας διάνοιξης οπής επί πεζοδρομίου στη Τ.Κ. Δερβενίου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 76/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: «Εισήγηση στο ΔΣ για έκδοση άδειας εισόδου-εξόδου έμπροσθεν της εισόδου της κατοικίας του κ.Κραββαρίτη Γεωργίου στην οδό Αραβαντινού 11 στο Ξυλόκαστρο»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 77/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015
 • Θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΤΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 77/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υ.Ε. του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ στην Τοπική Κοινότητα Ρεθίου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 77/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: Αίτημα της εταιρείας ΜΕΤΚΑ για παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην επαρχιακή οδό Δερβενίου - Πύργου (Χ.Θ.51+703 της ΣΓΥΤ)»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 78/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στο κατάστημα του κ.Βλασίου Πολυχρονόπουλου στη Τ.Κ. Κάτω Συν.Τρικάλων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 78/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: «Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ.,104892/2006 Κ.Υ.Α. έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Οδικός άξονας Κόρινθος Πάτρα, αναβάθμιση της υφισταμένης οδού σε αυτοκινητόδρομο ( όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)ως προς την περιβ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 78/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: «Αίτημα εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. για παράταση ισχύος β΄φάσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Επαρχιακής Οδού Λυγιάς - Πύργου».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 79/2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες οδούς του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 79/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: «Αίτημα της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 8/2011

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Συνεδρίαση 24/2/2011

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ από κ. Γεώργιο Κορδαλή στη Τ. Κ. Άνω Τρικάλων.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 8/2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2015

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων , για αόριστη διάρκεια, στο κατάστημα ΥΕ του κ.Αριστείδη Καψή στη ΤΚ. Μεσαία Συν.Τρικάλων»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης