Έτος 2017 Αρχείο

Έτος 2017 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 24/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Απαγόρευση χρήσης του πεζοδρομίου στη ΔΚ Ξυλοκάστρου από Κούστα έως Ρουβέρα, λόγω μη ολοκλήρωσης και νομιμοποίησης του έργου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 25/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Eνημέρωση επί του αιτήματος της κ.Πειρασμάκη αριθμ.2591-έγγραφο Υπηρεσίας Δόμησης»
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 26/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017
 • Θέμα: «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 27/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας μουσικής & μουσικών οργάνων στο κατάστημα Υ.Ε. της εταιρείας «Γ.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.» στη Τ.Κ.Συκέας
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 28/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα ΥΕ του κ.Βλάση Πολυχρονόπουλου στη Τ.Κ. Κάτω Συν.Τρικάλων
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 29/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Μαϊου 2017
 • Θέμα: Εισήγηση για λήψη ενιαίας κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη χορηγούμενη στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος άδεια λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων και το ωράριο λειτουργίας αυτών (καταστημάτων) Δήμου Ξυλοκάσυτρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 3/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017
 • Θέμα: Αίτημα Ανδρέα και Χριστίνας Φιαμέγκου για τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης (Parking) έμπροσθεν της κατοικίας τους στην οδό Κ. Καραμανλή 15 στο Ξυλόκαστρο
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 30/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017
 • Θέμα: «Εισήγηση για τροποποίηση αρ. 255/1999 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί κατάρτισης κανονισμού άρδευσης του Δήμου»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 33/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση μετακίνησης και μεταφοράς δεξαμενής πολυαιθυλενίου εντός της επαρχιακής οδού Λυκοποριάς-Καλλιθέας
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 35/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2017
 • Θέμα: «Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα ΥΕ της εταιρείας Γ.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. στη Τ.Κ. Συκέας»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 36/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017
 • Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα ΥΕ της εταιρείας <> στη Τ.Κ. Καρυάς»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 37/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017
 • Θέμα: Έγκριση αιτήματος ΚΤΕΛ Κορινθίας για δημιουργία ράμπας εξυπηρέτησης επιβατών ΚΤΕΛ»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 38/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2017
 • Θέμα: Αίτημα της ΤΕΡΝΑ ΑΕ για κυκλοφοριακή ρύθμιση προσωρινής αποκατάστασης κυκλοφορίας για τη εξυπηρέτηση εργασιών της κάτω διάβασης Κ226 στο Λουτρό».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 39/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2017
 • Θέμα: Αίτημα της ΑΚΤΩΡ ΕΡΓΑ ΕΚΠΠΤ για κυκλοφοριακή ρύθμιση για ολοκλήρωση εργασιών οδοποιίας στην Επαρχιακή οδό Τρικάλων
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 4/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017
 • Θέμα: «Αίτημα εταιρείας ΜΕΤΚΑ για έγκριση μελέτης σήμανσης – ασφάλισης και μελέτης οδοφωτισμού κάθετης οδού ΚΟ3 (Μελισσίου-Θαλερού).
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης