Έτος 2017 Αρχείο

Έτος 2017 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017
 • Θέμα: «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υ.Ε. του κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ στην Τοπική Κοινότητα Συκέας
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 10/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περί την ΧΘ 31+700 της ΝΣΓΥΤ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 11/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: «Ρύθμιση κυκλοφορίας λόγω εργασιών κατεδάφισης γέφυρας ΣΥΘΑ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 12/2017

Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 13/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: «Eισήγηση για τη τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης ΔΕΥΑΞΕ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 15/2017

Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Αίτημα εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΚΡΡΤ για παράταση ισχύος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της κατασκευής Κάτω Διάβασης Κ206
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 16/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Περί γνωστοποίησης της ανακοινώσεων της Περιφέρειας
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 17/2017

Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: εταιρείας ΜΕΤΚΑ για παράταση ισχύος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Επαρχιακής Οδού Λυγιάς - Πύργου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 18/2017

Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη του Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 19/2017

Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 11/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2/2016

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017
 • Θέμα: «Παράταση ισχύος απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην επαρχιακή οδό Μελισσίου, για την αποπεράτωση της κάτω διάβασης Κ206 στη ΧΘ 26+030 του νέου αυτοκινητόδρομου (ΧΘ 113+700 της ΝΕΟ Αθηνών – Πατρών)».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 20/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: «Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στον κ.Αναστάσιο Προδρομίδη στην Τ.Κ.Δερβενίου».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 21/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: «Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην κ.Γκέκη Σοφία στην Τ.Κ.Στομίου».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 22/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την αποπεράτωση της κάτω διάβασης Κ217 στον κόμβο Ξυλοκάστρου».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 23/2017

Έτος 2017 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: «Συζήτηση επί αιτήματος αριθμ. 2591/2017 της κ.Πειρασμάκη Χριστιάνας».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης