Έτος 2016 Αρχείο

Έτος 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 01/2016

Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Κάτω Λουτρού λόγω καθαίρεσης της Κάτω Διάβασης Κ226
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10/2016

Έτος 2016 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εξυπηρέτηση των εργασιών αποκλεισμού της κάτω διάβασης Α238 στη Λυγιά
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11/2016

Έτος 2016 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή της κάτω διάβασης 12 περί τη Χ.Θ. 44+838,40 στη Λυκοποριά
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12/2016

Έτος 2016 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή της κάτω διάβασης Κ210 στην οδό προς Γεληνιάτικα”
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 13/2016

Έτος 2016 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν παράκαμψη επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου-Καρυωτίκων πριν την καθαίρεση της υφισταμένης γέφυρας.
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14/2016

Έτος 2016 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος παροχής υπηρεσίών υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ιωάννας Κεκερή του Βασιλείου στην Τοπική Κοινότητα Δερβενίου»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15/2016

Έτος 2016 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 09 Μαρτίου 2016
 • Θέμα: Xoρήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του κ.Γρηγορίου Φωλιά στη ΤΚ Μελισσίου
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 16/2016

Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 17/2016

Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016
 • Θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω κατασκευής αυτοκινητόδρομου στην επαρχιακή οδό Συκιάς - Γεληνιατίκων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 18/2016

Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 05 Μαϊου 2016
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υ.Ε. της κ. Ματράκη Κλειούς στην Τοπική Κοινότητα Μελισσίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 19/2016

Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 05 Μαϊου 2016
 • Θέμα: Αίτημα εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ για προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας, στα πλαίσια εργασιών κατασκευής γέφυρας της Ν.Ε.Ο. στην περιοχή του ποταμού Δερβενιώτη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2/2016

Έτος 2016 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Περί κοπής δέντρων για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 20/2016

Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 05 Μαϊου 2016
 • Θέμα: Αίτημα κ. Μαρίας Μπεχράκη για κοπή πεύκου σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Μελισσίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2016

Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 05 Μαϊου 2016
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Μελισσίου (Άνω Μελίσσι)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2016

Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 05 Μαϊου 2016
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση αρδευτικού κανονισμού Τ.Κ. Μάννας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης