Συνεδριάσεις 2013 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2013 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 17/2013 ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩΞΠ-ΓΣ8

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος:«ΚΟΥΡΕΙΟ» του κ.ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Δημητρίου, που βρίσκεται στην οδό Π.Τσαλδάρη 23, στην Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 18/2013 ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩΞΠ-7ΟΒ

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης αναψυχής: «ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ» του κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ του Σωτηρίου, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής , περιοχής Σύθα-Μαρίνα Ξυλοκάστρου, στην Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 19/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013
 • Θέμα: : Έκφραση γνώμης αιτήματος της κ. Λυμπερίδου Σωτηρίας του Νικολάου για τοποθέτηση πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευση στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης, στην οδό Δαμασκηνού 7 στην Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 20/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για δέσμευση θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α, στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2013 ΑΔΑ: ΒΛ45ΩΞΠ-ΘΓΝ

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ- ΚΑΦΕΝΕΙΟ), με διακριτικ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2013 ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩΞΠ-Ξ1Λ

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας μουσικής για τρία (3) έτη του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο “ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ” της κ. Αθανασοπούλου Σοφίας του Νικολάου στην οδό Πατρών 79, στην Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 23/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης αιτήματος κ.Τριανταφύλλου Κων/νου για χαρακτηρισμό της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GREEN VILLAGE» ως εποχικής που βρίσκεται στην πάροδο Αθανασοπούλου, στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Αριθμός Απόφασης 24/2013 ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞΠ-ΤΘΥ

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013
 • Θέμα: 1. Χορήγηση άδειας μουσικής αορίστου διάρκειας του καταστήματος «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» της εταιρείας Ε.Ανδρικόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ.Ευθύμιο Ανδρικόπουλο του Κων/νου που βρίσκεται, στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου, στην δ/νση Κ.Καραμαν
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 25/2013 ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞΠ-ΛΜ9

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013
 • Θέμα: 2. Χορήγηση άδειας μουσικής για τρία (3) έτη του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΜΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ –με υπηρεσίες προσφοράς διαδικτύου (χρήση δέκα (10) Η/Υ)» με διακριτικό τίτλο “INTERGAMES” του κ.ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΝΗ το
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 26/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013
 • Θέμα: 4. Έκφραση γνώμης στο αίτημα κ.Μιχαήλ Βασιλάκη για κλάδεμα ή υλοτομία κυπαρισσιού που βρίσκεται στο Δημοτικό parking στη Δ.Κ.Ξυλοκάστρου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 27/2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΩΞΠ-Ω14

Συνεδριάσεις 2013 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013
 • Θέμα: 1. Χορήγηση άδειας μουσικής αορίστου διάρκειας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (Καφετέρεια-Μπάρ-Ζαχαροπλαστείο χωρίς παρασκευαστήριο)» με διακριτικό τίτλο: “THE GRAND HALL CAFÉ” της εταιρεία
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 28/2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΩΞΠ-Χ30

Συνεδριάσεις 2013 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013
 • Θέμα: 2. Χορήγηση άδειας μουσικής για τρία (3) έτη του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) – (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ)» με διακριτικό τίτλο “LIBRO” της κ. ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ του Πέτρ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 29/2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΩΞΠ-ΜΠ6

Συνεδριάσεις 2013 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ&ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ)-(Εστιατόριο-Πιτσαρία) με διακριτικό τίτλο «Σάλτσα» της εταιρείας:ΚΙΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ &ΣΙΑ Ε.Ε με νόμιμη εκπρόσωπο την Κωνσταντίνα Κίσσα του
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 30/2013

Συνεδριάσεις 2013 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013
 • Θέμα: 3. Έκφραση γνώμης για δημοπράτηση δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στη μαρίνα της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου, του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 31/2013

Συνεδριάσεις 2013 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013
 • Θέμα: 4. Έκφραση γνώμης για παράταση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος «ΡΟΥΒΕΡΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου, του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης