Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Αρχείο

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 15/2013 ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩΞΠ-04Γ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» του κ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΝΟΔΑΡΑ του Χρήστου, που βρίσκεται στην οδό Αριστοναυτών 2β, στην Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου του Δήμου Ξυλοκάστρ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 27/2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΩΞΠ-Ω14

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013
 • Θέμα: 1. Χορήγηση άδειας μουσικής αορίστου διάρκειας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (Καφετέρεια-Μπάρ-Ζαχαροπλαστείο χωρίς παρασκευαστήριο)» με διακριτικό τίτλο: “THE GRAND HALL CAFÉ” της εταιρεία
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 28/2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΩΞΠ-Χ30

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013
 • Θέμα: 2. Χορήγηση άδειας μουσικής για τρία (3) έτη του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) – (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ)» με διακριτικό τίτλο “LIBRO” της κ. ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ του Πέτρ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 29/2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΩΞΠ-ΜΠ6

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ&ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ)-(Εστιατόριο-Πιτσαρία) με διακριτικό τίτλο «Σάλτσα» της εταιρείας:ΚΙΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ &ΣΙΑ Ε.Ε με νόμιμη εκπρόσωπο την Κωνσταντίνα Κίσσα του
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 30/2013

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013
 • Θέμα: 3. Έκφραση γνώμης για δημοπράτηση δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στη μαρίνα της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου, του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 31/2013

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013
 • Θέμα: 4. Έκφραση γνώμης για παράταση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος «ΡΟΥΒΕΡΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου, του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 020/2016

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016
 • Θέμα: Περί Κανονισμού Λειτουργίας Λαικής Αγοράς Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 021/2016

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016
 • Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης ακινήτου στον ΠΕΥΚΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 23/2016

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016
 • Θέμα: Περί μείωσης ή μη των δημοτικών φόρων ή τελών ή την απαλλαγή από αυτούς σε απόρους άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεικές οικογένειες και ταυτόχρονα άνεργους σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/2006 όπως ισχύει
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 024/2016

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016
 • Θέμα: Αίτημα κατοίκου για χορήγηση θέσης parking ΑΜΕΑ στη οδό Κ.Καραμανλή 11 στο Ξυλόκαστρο”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 024/2016

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016
 • Θέμα: Αίτημα κατοίκου για χορήγηση θέσης parking ΑΜΕΑ στη οδό Κ.Καραμανλή 11 στο Ξυλόκαστρο”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 025/2016

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016
 • Θέμα: Kαθορισμός χώρων υπαίθριας διαφήμισης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 022/2016

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016
 • Θέμα: :” Καθορισμός αδειών και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 27/2016

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2016
 • Θέμα: Περί αποκλεισμού από αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες των οδών Κ. Καραμανλή και Σ. Παπαγεωργίου κατά τις βραδινές ώρες των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 29/2016

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 05 Ιουλίου 2016
 • Θέμα: Περί παραχώρησης χώρου στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης