Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Αρχείο

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 42/2012 ΑΔΑ: Β437ΩΞΠ-ΘΥΩ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 8/10/2012

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» της κ.Ελεάννας Γιαννακοπούλου του Δημητρίου στη διέυθυνση Κ.Τσαλδάρη 11, στη Δημ.Κοινότητα Ξυλ/στρου, του Δήμου Ξυλ/στρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 43/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 8/10/2012

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για μεταφορά της Λαικής Αγοράς.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 44/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 8/10/2012

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για λειτουργία εμποροπανήγυρης Του Αγ.Βλασίου.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 45/2012 ΑΔΑ: Β43ΦΩΞΠ-2ΟΘ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 19/10/2012

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: 1. Χορήγηση άδειας μουσικής για ένα (1) έτος (2012) του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» της Παναγιώτας Χούπα με διακριτικό τίτλο «JUNEAU» στην διεύθυνση Κ.Καραμανλή 43, στη Δημ.Κοινότητα Ξυλοκάστρου, του Δήμου Ξυλ/στρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 46/2012 ΑΔΑ: Β43ΦΩΞΠ-Π8Λ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 19/10/2012

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: 2. Χορήγηση άδειας μουσικής για ένα (1) έτος (2012) του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» της κ.Ελένης Μαλανδρινού του Δημ. με διακριτικό τίτλο «CAFE NOUVEAU» στην διεύθυνση Σπ.Παπαγεωργίου 27,στην Δημ.Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 47/2012 ΑΔΑ: Β43ΦΩΞΠ-ΤΨΟ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 19/10/2012

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: 3. Χορήγηση άδειας μουσικής για τρία (3) έτη του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του Κ.Ευθυμίου-Ανδρέα Πιλιαφά του Ιωάν. με διακριτικό τίτλο «Fligth up» στην διεύθυνση Σπ.Παπαγεωργίου & Αντιπτεράρχου Δέδε 1, στη Δημ.Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 48/2012 ΑΔΑ: Β43ΦΩΞΠ-ΦΦ2

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 19/10/2012

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: 4. Χορήγηση άδεια μουσικής για τρία (3) έτη του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» του κ.Νικολάου Ανερούση του Στυλ. με διακριτικό τίτλο «ABOYT SPORTS» στην διεύθυνση Σπ.Παπαγεωργίου 29Α & Ανώνυμη πάροδος ,στη Δημ.Κοινότητα Ξυλοκάστρο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 49/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 19/10/2012

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: 5. Έκφραση γνώμης για μεταφορά της Λαικής Αγοράς.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 50/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 19/10/2012

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: 6. Έκφραση γνώμης για λειτουργία εμποροπανήγυρης του Αγ.Βλασίου .
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 51/2012 ΑΔΑ: Β4ΣΤΩΞΠ-ΒΙ7

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 27/11/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2012
 • Θέμα: Χορήγηση ανανέωσης άδειας μουσικής για ένα (1) έτος 2013 του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «DALI» της κ. Χριστίνας Αναστασίας Αλογογιάννη του Βλασίου που βρίσκεται στην οδό Σπ.Παπαγεωργίου 29Α στην Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου του
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 53/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 27/11/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2012
 • Θέμα: Παραχώρηση χώρου λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου

Αριθμός Απόφασης 52/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 27/11/2012

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2012
 • Θέμα: Έγκριση τελών για τις ευπαθείς ομάδες

Αριθμός Απόφασης 54/2012 ΑΔΑ: Β4ΜΕΩΞΠ-7ΙΟ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 19/12/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012
 • Θέμα: Χορήγηση ανανέωσης άδειας μουσικής για ΑΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» με διακριτικό τίτλο «ZUNEAU» της κ. ΧΟΥΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ που βρίσκεται στην οδό Κ.Καραμανλή 43 στην Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστί
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 55/2012 ΑΔΑ: Β4ΜΕΩΞΠ-ΒΛΙ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 19/12/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012
 • Θέμα: : Χορήγηση ανανέωσης άδειας μουσικής για ένα (1) έτος 2013 του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με διακριτικό τίτλο «CHEVALIER» της εταιρείας «STIRIXIS Ε.Π.Ε» με νόμιμη εκπρόσωπο την κ.Άννα Μαρία Λοϊζίδη του Γεωργίου , που βρίσκεται στην οδό Κ.Καραμ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 01/2013 ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΩΞΠ-Μ44

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013
 • Θέμα: Χορήγηση ανανέωσης άδειας μουσικής για ένα έτος (2013) του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «CAFΕ NOUVEAU» της κ. Ελένης Μαλανδρινού του Δημητρίου που βρίσκεται στην οδό Σπ.Παπαγεωργίου 27 στην Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου του Δήμου Ξυλο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης