Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Αρχείο

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 21/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: Παράταση ωραρίου μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο: “COSI” στη δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου Αδαμοπούλου 1 ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΟΥΓΙΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΙΝΗΣ Ο.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο το Φούγια Ευθύμιο του Γεωργίου»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 22/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: Παράταση ωραρίου μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ” στην οδό Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 στη δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ε. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» με νόμιμο εκπρ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 24/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: Αίτημα κ. Παναγουλόπουλου Αναστασίου για διάνοιξη τμήματος δρόμου του σχεδίου πόλης Ξυλοκάστρου στο ΟΤ 133.
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 25/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: Αίτημα κ. Παναγουλόπουλου Αναστασίου για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 133 στο Ξυλόκαστρο
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 30/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: Παράταση ωραρίου μουσικής και μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ –ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) με διακριτικό τίτλο «S.F» που βρίσκεται στην
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 31/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΘΕΜΑ:” Αίτημα κατοίκου για χορήγηση θέσης parking ΑΜΕΑ στη οδό Αντωνοπούλου 4 στο Ξυλόκαστρο”
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 32/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΘΕΜΑ: Προτάσεις κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος 2018 της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 33/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΘΕΜΑ: Περί αναπροσαρμογής ή μη ανταποδοτικών τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 34/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΘΕΜΑ:” Συζήτηση σχετικά με την καθαριότητα – ανακύκλωση της πόλης Ξυλοκάστρου”
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 35/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΘΕΜΑ: «Έκφραση γνώμης περί έγκριση μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 37/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΘΕΜΑ: «Αίτημα κ. Μαυραγάννη Γεωργίου του Κων/νου για έγκριση σήμανσης εισόδου – εξόδου και απαγόρευσης στάθμευσης της εισόδου parking της οικίας του στην οδό Ασπασίας Κρινάκου 27 και πλατεία Αγίου Μακαρίου στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 40/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: «Περί έκδοσης άδειας εισόδου-εξόδου έμπροσθεν της εισόδου της κατοικίας του κ. Κραββαρίτη Γεωργίου για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου έμπροσθεν από την οικία του Αραβαντινού 11 στο Ξυλόκαστρο»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 40/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: Περί έκδοσης άδειας εισόδου-εξόδου έμπροσθεν της εισόδου της κατοικίας του κ. Κραββαρίτη Γεωργίου για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου έμπροσθεν από την οικία του Αραβαντινού 11 στο Ξυλόκαστρο
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 41/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: «Αίτημα κ. Ταλέλλη Μιχάλη για παράταση μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος “ROYBERA” στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 42/2017

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017
 • Θέμα: «Παράταση ωραρίου μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο: “ΒΑΝΙΛΙΑ” στη δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου Σπ. Παπαγεωργίου αρ. 27 στο Ξυλόκαστρο ιδιοκτησίας της ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης