Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Περίληψη Διακήρυξης Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού

Προκηρύξεις | Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 12:37

Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης διακηρύσσει ότι στις 4/7/2011 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 ως 10.00 (λήξη παραλαβής των προσφορών) θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» (αρ. μελ. 12/2011), προϋπολογιζόμενης δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) με Φ.Π.Α. 23% από πιστώσεις ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΟΤΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ξυλοκάστρου, οδός Λ. Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο, την παραπάνω ημέρα και ώρα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Α. Γκουρβέλου – Π. Χαρτσιάς, τηλ. 27433 60239-231).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 2050 φορές