Προκήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Λιπαντικών και Καυσίμων για το Έτος 2022

Προκηρύξεις | Πέμπτη, 07 Οκτωβρίου 2021 11:55

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), άρθρου 27 Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» (αριθμός μελέτης 99/2021), συνολικού 249.870,97 χωρίς ΦΠΑ και 309.840,00€ με ΦΠΑ 24%.

Συστημικός Αριθμός στο ΕΣΗΔΗΣ: 140072

Συνημμένα μπορείτε να δείτε τα τεύχη του διαγωνισμού και το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή

    Διαβάστηκε 129 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης