Δημοπράτηση έργου: «Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου εδαφικών περιοχών από όριο οικισμού Άνω Πιτσών έως την διασταύρωση με δρόμο προς οικισμό Ελληνικό»

Προκηρύξεις | Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019 13:17

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, διακηρύσσει ότι την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών), θα διεξαχθεί ανοιχτός διαγωνισμός, άρθρου 27 Ν. 4412/2016, μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Κωδικός Έργου 85848, για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου εδαφικών περιοχών από όριο οικισμού Άνω Πιτσών έως την διασταύρωση με δρόμο προς οικισμό Ελληνικό», με προϋπολογισμό 487.903,24 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

Αντικείμενο της αριθ. 125/2017 μελέτης,  είναι η ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου, ο οποίος ξεκινάει από τη διασταύρωση με τον δρόμο προς Ελληνικό και φτάνει μέχρι το όριο οικισμού Άνω Πιτσών. Ο δρόμος έχει μήκος 4,6 χλμ περίπου και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις (κυρίως καλλιέργειες αμπέλου και ελιάς), οι οποίες ωφελούνται από την παρέμβαση είναι περίπου 10, ενώ υπάρχουν και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις καθώς και μελισσοκομικές. Με την ασφαλτόστρωση εξασφαλίζεται η αμεσότερη πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις καθώς και η πρόσβαση σε περίπτωση ανάγκης (πυρόσβεση κλπ).

    Διαβάστηκε 344 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης