Δημοπράτηση έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου εδαφικών περιοχών Τ.Κ. Πύργου και Τ.Κ. Καλλιθέας»

Προκηρύξεις | Δευτέρα, 07 Οκτωβρίου 2019 13:50

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, διακηρύσσει ότι την 24η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών), θα διεξαχθεί ανοιχτός διαγωνισμός, άρθρου 27 Ν. 4412/2016, μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Κωδικός Έργου 85835, για την ανάθεση του έργου  «Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου εδαφικών περιοχών Τ.Κ. Πύργου και Τ.Κ. Καλλιθέας», με προϋπολογισμό 414.112,57€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

Αντικείμενο της αριθ. 119/2017 μελέτης του έργου είναι η ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου, ο οποίος συνδέει τα χωριά Πύργος και Άνω Καλλιθέα με αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ο δρόμος έχει μήκος 3 χλμ. περίπου. Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες ωφελούνται από τον αγροτικό δρόμο είναι περίπου σαράντα και είναι κυρίως καλλιέργειες αμπέλου, ελιάς, κερασιάς, μηλιάς κ.α. Με την ασφαλτόστρωση εξασφαλίζεται η αμεσότερη πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις καθώς και η πρόσβαση σε περίπτωση ανάγκης (πυρόσβεση κλπ).

    Διαβάστηκε 375 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης