Δ.Ε.Κ.Τ.Ε.Ξ - Έναρξη Προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι»

Δελτία Τύπου | Τετάρτη, 19 Μαϊου 2010 02:00

Ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα "Βοήθεια Στο Σπίτι" θα λειτουργήσει εκ νέου στο  Δήμο Ξυλοκάστρου στο πλαίσιο της Πράξης "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ & ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ" και θα δέχεται Αιτήσεις Ένταξης από ενδιαφερόμενους δημότες ή άτομα που διαβιώνουν μόνιμα στο Δήμο, οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι ή άτομα με ειδικές ανάγκες, αντιμετωπίζουν ιατρικά προβλήματα, έχουν χαμηλό εισόδημα και στερούνται οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από το Δημαρχείο, το ΚΕΠ και τα Γραφεία της Δομής στο Ξυλόκαστρο καθημερινά. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν με την αίτηση να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος. Για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει, θα γίνεται δεκτή έντυπη υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση εισοδήματος καθώς και αντίγραφο της απόδειξης είσπραξης της τελευταίας σύνταξης του αιτούντος.

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η αιτών/ουσα δεν λαμβάνει υπηρεσίες από άλλη δομή.

Ο μέγιστος αριθμός ατόμων, που θα ενταχθούν στη Δομή είναι 105. Η επιλογή τους θα γίνει με φθίνουσα σειρά κατάταξης, με βάση το σύνολο της βαθμολογίας τους, που θα προκύψει από τη κατάσταση της υγείας τους, από το εισόδημα τους και από την οικογενειακή τους κατάσταση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δομής στη Μαρίνα Ξυλοκάστρου (Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής) από τις 15/02/2010 έως τις 26/02/2010 και τις ώρες 7:30 με 15:00, όπου θα βρίσκονται τα στελέχη της Δομής.

Σε ειδικές περιπτώσεις αδυναμίας προσωπικής επίδοσης των δικαιολογητικών οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω τρίτου προσώπου ή σε κάποιο στέλεχος της δομής κατ’ οίκον μετά από συνεννόηση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

27430-29308 (Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός : Βαλασοπούλου Μαργαρίτα)

Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Ε. Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

    Διαβάστηκε 2113 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης