Πρόγραμμα «Καλλικράτης» Σχέδιο – προϋποθέσεις - προτάσεις

Δελτία Τύπου | Παρασκευή, 02 Απριλίου 2010 02:00

Η συντριπτική πλειοψηφία των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα τρία τελευταία συνέδρια της ΚΕΔΚΕ
(2 τακτικά και 1 θεματικό), είχαμε συμφωνήσει για την ανάγκη μιας συνολικής πολιτικο-διοικητικής μεταρρύθμισης για ολόκληρη την Ελλάδα που να στοχεύει:
α) στο Κεντρικό Κράτος επιτελείο
β) στην αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση
γ) στην ισχυρή Τοπική αυτοδιοίκηση, σε ισχυρούς δήμους με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.
 

Οι προϋποθέσεις που έθεσε η ΚΕΔΚΕ ήταν:
1η προϋπόθεση: Να προηγηθεί η χωροθέτηση των νέων ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων (περιφέρειες – δήμοι) με κριτήρια χωροταξικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά. Η προϋπόθεση αυτή είναι αναγκαία για να αποφύγουμε τις συνενώσεις με μικροπολιτικά κριτήρια.
2η προϋπόθεση: Η διοικητική μεταρρύθμιση πρέπει να στηριχθεί με οικονομικούς πόρους που θα είναι χρήματα από το ΕΣΠΑ ή Εθνικούς πόρους και όχι από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που είναι χρήματα των δήμων.
Η δημοσιοποίηση του κειμένου της δημόσιας διαβούλευσης, για τη νέα αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης, το γνωστό ως πρόγραμμα «Καλλικράτης», είναι ένα σχέδιο που ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό την επιτακτική ανάγκη για ριζική αλλαγή του πολιτικού-διοικητικού συστήματος στη χώρα μας, προς όφελος του πολίτη.
Μέχρι την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την κατάρτιση του σχεδίου νόμου, το πρόγραμμα «Καλλικράτης», ο νέος νόμος, πρέπει να εκφράζει τη θέληση και την αντίληψη του συνόλου του αυτοδιοικητικού κόσμου, που θέλουμε τους δήμους:
α) λαϊκούς – δημοκρατικούς θεσμούς δίπλα στον πολίτη
β) ανεξάρτητους θεσμούς διαμόρφωσης και υλοποίησης τοπικών πολιτικών
γ) θεσμούς που προσπαθούν για την ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του αστικού, αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος, και
δ) θεσμούς συνεργασίας και ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών.
Με υπευθυνότητα, και σεβόμενος τις απόψεις των δημοτών και συμπατριωτών μου στους υπόλοιπους δήμους αλλά και τις απόψεις των συναδέλφων Δημάρχων, εκφράζοντας την προσωπική μου άποψη, πιστεύω πως ο δήμος Ξυλοκάστρου αποτελεί ισχυρό διοικητικό κέντρο στην Δυτική Κορινθία με ισχυρά κοινωνικοικονομικά χαρακτηριστικά. Αποτελεί ένα διοικητικό, εμπορικό, αγροτικό, τουριστικό, οικονομικό κέντρο με πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή και είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αποτελέσει την έδρα του νέου διευρυμένου δήμου. Συνηγορούν σε αυτό:
α) το γεγονός ότι έχει παίξει κεντρικό και καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση διαδημοτικών συνεργασιών (Αθλητικό Κέντρο Ζήρειας – Ζήρεια Α.Ε., ΧΥΤΑ, Ανακύκλωση, Διαχείριση σκουπιδιών, Μελέτη Αναβάθμισης Βιολογικού καθαρισμού και επέκταση δικτύου Αποχέτευσης, εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, Αποκατάσταση ΧΑΔΑ κ.λ.π.)
β) διαθέτει τις απαραίτητες υλικοτεχνικές και διοικητικές υποδομές και υπηρεσίες (ΚΕΠ – ΚΑΠΗ – Βρεφονηπιακό Σταθμό – Πνευματικό Κέντρο – Δημοτική Φιλαρμονική - Τεχνική Υπηρεσία - Οικονομική Υπηρεσία – Ταμειακή Υπηρεσία – Νομική Υπηρεσία - Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας - Υπηρεσία Πληροφορικής - ΔΕΥΑΞ κ.λ.π.) για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε ολόκληρη την περιοχή, και
γ) διαθέτει την πιστοποίηση των υπηρεσιών του (212 δήμοι σε όλη τη χώρα) για να μπορεί να σχεδιάζει και εκτελεί εθνικά και κοινοτικά συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Για τους παραπάνω λόγους, το Ξυλόκαστρο μπορεί να αποτελέσει την έδρα ενός νέου διευρυμένου δήμου, με το δήμο Ευρωστίνης και να συμπεριλάβει το δήμο Φενεού, με το σκεπτικό της αλληλοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης της ορεινής και παραλιακής περιοχής.
Άρα μιλάμε για ένα ισχυρό δήμο με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και οργανωμένες υπηρεσίες που με έδρα το Ξυλόκαστρο θα περιλαμβάνει το δήμο Ξυλοκάστρου, Ευρωστίνης και Φενεού.
Προτάσεις για μια σχεδιασμένη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στον νέο διευρυμένο δήμο
Στο νέο διευρυμένο δήμο Ξυλοκάστρου, (με τον δήμο Ευρωστίνης και Φενεού) είναι αναγκαίο το νέο Δημοτικό Συμβούλιο να καταθέσει και να ψηφίσει ένα σχέδιο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης που θα αφορά:
α) Στην άμεση εφαρμογή χωροταξικού σχεδιασμού με καθορισμό χρήσεων γης, με χωροθέτηση βιοτεχνικών πάρκων κ.λ.π.
β) Στην δημιουργία των αναγκαίων σύγχρονων υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, μετά την εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και διαλογής στην πηγή.
γ) Στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών σε ολόκληρο το νέο δήμο στην κατεύθυνση της προστασίας και σωτηρίας του περιβάλλοντος..
δ) Στην μελέτη και εφαρμογή ενιαίας διαχείρισης του νερού από την ΔΕΥΑ του νέου δήμου με έργα εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, αξιοποίηση των επιφανειακών νερών (Λιμνοδεξαμενή Ρίζας – Πιτσών) κ.λ.π. και σύγχρονες τεχνικές άρδευσης (στάγδην κ.λ.π.).
ε) Στην ολοκληρωμένη μελέτη με γενναία χρηματοδότηση για έργα συνολικής προστασίας και ανάπλασης των ακτών μας και έργα έκτακτων αναγκών με κατεπείγουσες διαδικασίες και εγκρίσεις για την προστασία δημόσιων χώρων και κατοικιών που κινδυνεύουν.
στ) Στην δημιουργία περιφερειακών και διαδημοτικών δρόμων.
ζ) Στη συνεργασία με τους συνεταιριστικούς φορείς και βοήθεια στην διάθεση των αγροτικών προϊόντων, με προώθηση των προϊόντων ποιότητας, των βιολογικών προϊόντων και ενίσχυση του αγροτουρισμού και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.
η) Στη στήριξη της ντόπιας πολιτιστικής δημιουργίας, των ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
θ) Στην αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών και των φαινομένων ρατσισμού.
ι) Στα προγράμματα για την απασχόληση και φροντίδας για τις ευπαθείς ομάδες και τους μετανάστες.
κ) Στη στήριξη των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την είσοδο της ΄΄πράσινης οικονομίας΄΄ στο δήμο.

Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Στη νέα εποχή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενόψει της δημιουργίας νέου διευρυμένου δήμου σας καλώ με τη συμμετοχή σας και τη συνεργασία σας, στη βάση προγραμματικών δεσμεύσεων και διεκδικήσεων, σε διάλογο, συστράτευση και προσπάθεια για ένα νέο δήμο στην υπηρεσία το δημότη.
Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ είναι παρούσα και στη νέα εποχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου

Αντώνης Κλαδούχος
 

    Διαβάστηκε 2591 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης