Πρωτοβουλία για τη σωτηρία του Κορινθιακού Κόλπου - 16/10/2007

Δελτία Τύπου | Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2007 02:00

Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 10-12-07 ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε λεπτομερώς για τα προβλήματα του Κορινθιακού κόλπου και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική και πολιτιστική ζωή των κατοίκων των παράκτιων περιοχών και εισηγήθηκε την έκδοση της 550/2007 ομόφωνης απόφασης.

           Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 10-12-07 ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε λεπτομερώς για τα προβλήματα του Κορινθιακού κόλπου και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική και πολιτιστική ζωή των κατοίκων των παράκτιων περιοχών και εισηγήθηκε την έκδοση της 550/2007 ομόφωνης απόφασης:

1.        Να μην εγκατασταθούν εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν ρυπογόνες πρώτες ύλες.

2.        Τα ήδη λειτουργούντα εργοστάσια να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και εξοπλισμούς ώστε να μην ρυπαίνουν τη θάλασσα.

3.        Να χαρακτηριστεί ο Κορινθιακός κόλπος από κανονική σε ευαίσθητη θάλασσα.

4.        Να δημιουργηθούν θαλάσσια καταφύγια στον Κορινθιακό Κόλπο.

5.        Να γίνουν δίκτυα αποχέτευσης και έργα εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, κατά προτεραιότητα, σε όλους τους παράκτιους Δήμους.

6.        Να χρηματοδοτηθεί η αποκατάσταση των Ανεξέλεγκτων Χωματερών (Χ.Α.Δ.Α.) σε όλους τους παράκτιους Δήμους.

7.        Να γίνει αυστηρότερος έλεγχος στη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.

8.        Να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος της παράνομης αλιείας και να καταργηθεί η αλιεία με "τράτα».

9.        Να δοθούν γενναίες χρηματοδοτήσεις και να γίνουν άμεσες ενέργειες έναρξης των απαραίτητων έργων για την προστασία και ανάπλαση των ακτών του Κορινθιακού.

 

Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε:

• Γραφείο κ. Πρωθυπουργού

• κ. Στ. Δήμα, Επίτροπο Ε.Ε. για το Περιβάλλον

• ΥΠΕΧΩΔΕ

• κ. Υπουργό Ανάπτυξης

• Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

• κ. Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας

• κ. Νομάρχη Ν. Κορινθίας

• κ.κ. Βουλευτές Ν. Κορινθίας

• ΤΕΔΚ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

• Παράκτιους Δήμους

• Σ.Π.Ο.Α.Κ. 09-01-2008.

    Διαβάστηκε 3168 φορές

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης