Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση Πινάκων Κατάταξης της υπ΄ αριθμ. 97/28.02.2020 ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωσης της ΔΗΚΕΞΕ

Ανακοινώσεις | Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 12:09

Για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020) η οποία εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ με το υπ΄ αριθμ. 5413/2020/1/2020 εγκριτικό και αφορά μια (1) θέση ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΥ (για τα στελέχωση της ενταγμένης στη δράση δομής ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου) .

    Διαβάστηκε 208 φορές