Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακοπή μαθημάτων σε σχολεία του Δήμου μας λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών

Ανακοινώσεις | Τρίτη, 08 Μαρτίου 2011 09:13

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την παρ.4 εδαφ.27 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄ )
  2. Το άρθρο 58 του του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄ ) σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου
  3. Το υπ΄ αριθμ. 126/3-2-2011 έγγραφο της Α/θμιας Δ/νσης Εκπ/σης Κορινθίας.
  4. Το γεγονός των έκτακτων καιρικών συνθηκών (ψύχος και συνεχής χιονόπτωση) που επικρατούν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.
  5. Την αριθμ. 1/2011 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη διακοπή των μαθημάτων στα παρακάτω Σχολεία του Δήμου μας 8/3 και 9/3/2011.

  1. Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Μάννας.
  2. Δημοτικό και Γυμνάσιο Παναριτίου.
  3. Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Πύργου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

    Διαβάστηκε 2418 φορές