Έτος 2018 Αρχείο

Έτος 2018 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 112-2018 ΑΔΑ: 7ΔΖ2ΟΚ1Θ-Ν0Ω

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 113-2018 ΑΔΑ: 6ΣΧΥΟΚ1Θ-ΣΛΙ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 114-2018 ΑΔΑ: 6ΤΘΓΟΚ1Θ-ΖΙΩ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 115-2018 ΑΔΑ: ΩΗΔΠΟΚ1Θ-ΖΨΨ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 116-2018 ΑΔΑ: 9Ψ1ΨΟΚ1Θ-ΚΤ9

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 117-2018 ΑΔΑ: ΨΩΕΤΟΚ1Θ-Χ9Σ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 118-2018 ΑΔΑ: ΩΚΤΒΟΚ1Θ-ΠΘΥ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 119-2018 ΑΔΑ: ΨΞΜΔΟΚ1Θ-ΡΣ7

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12-2018

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 120-2018 ΑΔΑ: ΩΧ7ΘΟΚ1Θ-Κ7Φ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019
 • Θέμα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ 1ο ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 121-2018 ΑΔΑ: 6ΒΖΜΟΚ1Θ-798

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΚΙΘΑΡΕΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 122-2018 ΑΔΑ: ΩΤΧ7ΟΚ1Θ-ΞΥΖ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 123-2018 ΑΔΑ: 737ΡΟΚ1Θ-5ΔΒ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 124-2018 ΑΔΑ: Ω7ΤΩΟΚ1Θ-ΝΧΔ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 125-2018 ΑΔΑ: 68ΩΛΟΚ1Θ-ΜΧ3

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης