Έτος 2019 Αρχείο

Έτος 2019 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 7-2019 ΑΔΑ: 6ΓΤ3ΟΚ1Θ-ΤΜΓ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

  • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019
  • Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 8-2019 ΑΔΑ: 6ΩΛ3ΟΚ1Θ-ΠΧΥ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

  • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019
  • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 9-2019 ΑΔΑ: ΩΓ4ΒΟΚ1Θ-ΛΩΚ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

  • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019
  • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης