Έτος 2019 Αρχείο

Έτος 2019 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 5-2019 ΑΔΑ: ΨΝΖ9ΟΚ1Θ-ΦΜΒ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 50-2019 ΑΔΑ: ΩΓΥ8ΟΚ1Θ-ΡΚΤ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 51-2019 ΑΔΑ: ΨΘΠ4ΟΚ1Θ-Β9Σ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 52-2019 ΑΔΑ: ΩΚ3ΦΟΚ1Θ-ΨΑΛ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ (ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 53-2019 ΑΔΑ: ΩΚΡΧΟΚ1Θ-Ν8Ψ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 198ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΖΥΓΟ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 54-2019 ΑΔΑ: Ω0Χ4ΟΚ1Θ-ΟΜΣ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 30Η ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 55-2019 ΑΔΑ: ΨΛΤΨΟΚ1Θ-6Δ1

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 56-2019 ΑΔΑ: 692ΒΟΚ1Θ-ΤΤ2

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 58-2019 ΑΔΑ: ΩΘΓΨΟΚ1Θ-ΑΨΡ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Η ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ (Απόφαση Δ.Σ. αριθμ. 3/2019)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 59-2020 ΑΔΑ: ΩΘΩΨΟΚ1Θ-ΓΒΕ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 6-2019 ΑΔΑ: 6ΖΨ5ΟΚ1Θ-ΞΗΕ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΠΔ) ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 60-2019 ΑΔΑ: 6Λ1ΔΟΚ1Θ-Υ0Ρ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 61-2019 ΑΔΑ: Ψ1ΘΑΟΚ1Θ-ΛΓΩ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 62-2019 ΑΔΑ: 9Ο48ΟΚ1Θ-Σ54

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΛΥΡΙΚΟ ΑΦΗΓΗΜΑ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 63-2019 ΑΔΑ: Ψ1ΔΚΟΚ1Θ-5ΧΒ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης