Έτος 2019 Αρχείο

Έτος 2019 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 34-2019

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΛΠ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΠΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 35-2019 ΑΔΑ: ΨΩΖΣΟΚ1Θ-ΜΑΠ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 36-2019 ΑΔΑ: ΩΒΩΣΟΚ1Θ-5ΞΕ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 37-2019 ΑΔΑ: Ω9Σ8ΟΚ1Θ-Μ9Λ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 38-2019 ΑΔΑ: ΨΒΕΣΟΚ1Θ-ΞΤΛ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΟΦΙΑΝΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 39-2019 ΑΔΑ: Ω2ΛΟΟΚ1Θ-Β31

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 40-2019 ΑΔΑ: 6Θ9ΒΟΚ1Θ-1ΒΡ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 41-2019 ΑΔΑ: ΨΡΥΥΟΚ1Θ-4ΩΥ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 42-2019 ΑΔΑ: 6ΘΧΤΟΚ1Θ-13Ο

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 43-2019

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 44-2019 ΑΔΑ: 6ΖΤΒΟΚ1Θ-10Π

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019
 • Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 46-2019 ΑΔΑ: ΨΠΑΖΟΚ1Θ-Δ65

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 47-2019 ΑΔΑ: 66ΣΧΟΚ1Θ-ΧΟΟ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 48-2019 ΑΔΑ: 7ΜΗΛΟΚ1Θ-7ΓΟ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> οικονομικού έτους 2016
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 49-2019 ΑΔΑ: ΩΕΒΝΟΚ1Θ-7ΘΨ

Έτος 2019 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> οικονομικού έτους 2017
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης