Έτος 2013 Αρχείο

Έτος 2013 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 55-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΖΧΟΚ1Θ-Ρ0Ι

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 57-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΖΖΟΚ1Θ-ΟΦΜ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 58-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΟΚ1Θ-Π52

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΗΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΝΠΔΔ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 59-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΟΚ1Θ-ΥΦΡ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 6/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΑΖΟΚ1Θ-ΓΩΧ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013
 • Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 (ΑΡΘΡΟ 67 & 1 28/80)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 60-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛ49ΟΚ1Θ-ΠΡΦ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 61-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛ41ΟΚ1Θ-ΡΝ8

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ Δ.Ε ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 62-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛ43ΟΚ1Θ-436

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ Κ.Α.ΠΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 63-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΟΚ1Θ-7Ρ6

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΟΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 64-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛ41ΟΚ1Θ-3Φ2

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΝΠΔΔ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 67-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛΒΠΟΚ1Θ-1ΧΠ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 68-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛ43ΟΚ1Θ-Δ7Τ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 69-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΟΚ1Θ-ΔΛΦ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 7/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΤ6ΟΚ1Θ-1ΑΨ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013
 • Θέμα: Προγραμματισμός Πρόσληψης ωρομίσθιων γυμναστών για τα Π.Α.γ.Ο έτους 2012-2013
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 70-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛΩ7ΟΚ1Θ-66Ν

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ '΄ΚΑΡΥΑΣΤΙΣ΄΄ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης