Έτος 2013 Αρχείο

Έτος 2013 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 39/2013

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013
 • Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ΄΄ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 4/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΑΘΟΚ1Θ-ΨΟ9

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013
 • Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΟΤΑ ΑΡΘΡΟ 28
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 40/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΚ1Θ-Ι4Ι

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 41/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΝΔΟΚ1Θ-ΟΟ8

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2013
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 42/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΝΔΟΚ1Θ-5ΨΠ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΕΣΠΑ) έτους 2013
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 43-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛΩΛΟΚ1Θ-ΗΤΠ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΤΡΟΦΕΙΑ) ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ & ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 44-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΝ8ΟΚ1Θ-Ι37

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 45-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΖΙΟΚ1Θ-ΙΗΞ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ « ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 47-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΖΘΟΚ1Θ-133

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2014.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 49-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΖΧΟΚ1Θ-1ΗΩ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 5/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΑΘΟΚ1Θ-ΨΒΞ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013
 • Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΚΠΤΟΤΑ ΑΡΘΡΟ 46
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 50-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΖΧΟΚ1Θ-ΦΜΡ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 51-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΟΚ1Θ-8ΙΒ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 52-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛΩΨΟΚ1Θ-Ρ4Μ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 53-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΖΧΟΚ1Θ-9Ι4

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης