Έτος 2013 Αρχείο

Έτος 2013 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 25/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΧΒΟΚ1Θ-4Ρ7

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΘΕΑΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 26/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΧΒΟΚ1Θ-ΦΔΕ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΧΙΟΝΗ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 27/2013

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 28-2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΑΑΟΚ1Θ-ΠΚΕ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015
 • Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 6ης ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 201
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 29/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΧΩΟΚ1Θ-ΔΒ0

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 3/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΟΚ1Θ-Ρ08

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013
 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για «αμοιβές και προμήθειες τραπεζών»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 30/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΚ1Θ-ΚΞΓ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 31/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΧ7ΟΚ1Θ-ΚΒΕ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 32/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΧΩΟΚ1Θ-8ΦΦ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 33/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΧΩΟΚ1Θ-ΗΑ5

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 34/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΧ7ΟΚ1Θ-ΓΚΦ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: Προγραμματισμός εκδήλωσης ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 34/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΧ7ΟΚ1Θ-ΓΚΦ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: Προγραμματισμός εκδήλωσης ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 35/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΕΝ3ΟΚ1Θ-ΥΞΗ

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 36/2013

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013
 • Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΄΄ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ΄΄ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 37/2013 ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΟΚ1Θ-92Α

Έτος 2013 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013
 • Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΝΠΔΔ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης